Schaal ovaal 15x12xH2.5 bruin €8.25

Bord ovaal 20x17xH1.8 bruin €15.50

Bord ovaal 28x24xH2.5 bruin €22.00

Kommetje D10.5xH6.5 bruin €11.95

Beker D7.5xH9cm bruin €13.95

Kommetje D7.5xH4.5cm bruin €4.50

Kom ovaal D20x17xH5.5 bruin €19.50

Kom ovaal D20x17xH5.5 grijs €19.50

Kom ovaal D20x17xH5.5 groen €19.50

Bord ovaal 15x12x2.5 grijs €8.25

Bord ovaal 20x17x1.8 grijs €15.50

Bord ovaal 28x24x2.5 grijs €22.00

Kommetje D10.5xH6.5 grijs €11.95

Beker D7.5xH9 grijs €13.95

Kommetje D7.5xH4.5 grijs €4.50

Bord ovaal 15x12xH2.5 groen €8.25

Bord ovaal 20x17xH1.8 groen €15.50

Bord ovaal 28x24xH2.5 groen €22.00

Kommetje D10.5xH6.5 groen €11.95

Beker D7.5xH9 groen €13.95

Kommetje D7.5xH4.5 €4.50