Schaal ovaal 15x12xH2.5 bruin 

Bord ovaal 20x17xH1.8 bruin 

Bord ovaal 28x24xH2.5 bruin 

Kommetje D10.5xH6.5 bruin 

Beker D7.5xH9cm bruin 

Kommetje D7.5xH4.5cm bruin 

Kom ovaal D20x17xH5.5 bruin 

Kom ovaal D20x17xH5.5 grijs 

Kom ovaal D20x17xH5.5 groen 

Bord ovaal 15x12x2.5 grijs 

Bord ovaal 20x17x1.8 grijs 

Bord ovaal 28x24x2.5 grijs 

Kommetje D10.5xH6.5 grijs 

Beker D7.5xH9 grijs 

Kommetje D7.5xH4.5 grijs 

Bord ovaal 15x12xH2.5 groen 

Bord ovaal 20x17xH1.8 groen 

Bord ovaal 28x24xH2.5 groen 

Kommetje D10.5xH6.5 groen 

Beker D7.5xH9 groen 

Kommetje D7.5xH4.5